Bilten št. 1

Bilten št. 1 z vsemi ključnimi podatki o tekmovanju je na voljo.

V njem so dodatne informacije glede kart in hrane na lokacijah.

Celotna karta z lokacijami in navodili za pot se nahaja na: https://goo.gl/maps/PU4OT

OK Tivoli