Bilten št. 1

Bilten št. 1 z vsemi ključnimi podatki o tekmovanju je na voljo.

OK Tivoli